Fundacja działa od 2015 r. i jej zadaniem statutowym jest pomoc Szpitalowi Specjalistycznemu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. głównie poprzez zakup i współfinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz prowadzenie inwestycji udogadniających opiekę nad podopiecznymi.

 

Fundacja jest organizacją „non profit" i wszyscy pracują w niej społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Jak nas znaleźć ?