Władze Fundacji

Fundacje reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo, wiceprezes zarządu wraz z innym członkiem zarządu.

Dr med. Henryk Łabza


Dr n. med. Zofia Foryś

Anna Drobniak

mgr Katarzyna Mucharska

mec Jarosław Lech